Belépés

Regisztráció

A felhasználói feltételeket elfogadom.

Elfelejtett jelszó

Általános Szerződési Feltételek

SZERZŐDÉS TÁRGYA

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a szerződő felek a www.nemaradjle.hu webáruház felületén elérhető szállás/utazás közvetítő szolgáltatás (a továbbiakban: Szolgáltatás) igénybevételével, vásárlással összefüggő jogait és kötelességeit rögzíti.

SZERZŐDŐ FELEK

Jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Szallas.hu Zrt. (3525 Miskolc, Régiposta utca 9. Székhely: 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.; Cégjegyzékszám: 05-10-000622; Adószám: 26721761-2-05; E-mail cím: ugyfelszolgalat@nemaradjle.hu; Telefon: +36-30/344-20-09; a továbbiakban: Tulajdonos vagy Üzemeltető), mint a www.nemaradjle.hu URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban: Webáruház) tulajdonosa/üzemeltetője és a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban: Vásárló) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége.

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

A Szolgáltatásra igénybevételének feltétele az ÁSZF ismerete és elfogadása. A Vásárlók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik. Az ÁSZF legfrissebb változata a Szolgáltatás nyitólapján elhelyezett Vásárlási Feltételek menüpontra kattintva érhető el.

A Webáruház üzemeltetését a Szallas.hu Kft. közvetítő szolgáltatóként végzi az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) rendelkezései szerint. Ennek értelmében az Üzemeltető nem vesz részt a Partner és a Vásárló közötti szállásra/utazásra vonatkozó szerződés megkötésében, a felek között létrejött vagy elmaradt szerződésben, kizárólag a Partner által közzétett információ elérését biztosítja a Webáruház felületén keresztül.

A szerződés nyelve: magyar.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Webshop felületén elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A Webáruházban leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat az Üzemeltető nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Üzemeltető semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A SZOLGÁLTATÁS RÉSZLETES LEÍRÁSA, IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI, MENETE:

A www.nemaradjle.hu olyan webáruház, amelyen az Üzemeltető, mint közvetítő szolgáltató különböző szálláscsomagokat kínál szerződött Partnerei megbízása alapján a Vásárlók részére. A szálláshelyi programcsomagok (továbbiakban: Termék) egy adott készletmennyiség erejéig jelennek meg a Webáruház felületén. A Webáruház ezen termékeket részletes leírással mutatja be.

A Webáruházban használt fogalmak, ill. azok definíciói:

 • Termék - hazai szálláshelyek és utazási irodák kínálatában szereplő, meghatározott éjszakára és főre szóló utazási ajánlat, amelyben definiálva vannak a Partner által meghatározott szolgáltatások, amelyek igénybe vehetők a Vásárlók által.
 • Partner: Az Üzemeltető szerződött partnere, akiknek megbízásából az Üzemeltető különböző szálláscsomagokat kínál a Vásárlók részére megvásárlásra.
 • * Kedvezményes ár - A Termék bruttó végfelhasználói ára, amelyet a Vásárló köteles megfizetni a megrendelés után.
 • Készlet - Az adott Termékből adott pillanatban rendelkezésre álló mennyiség.
 • ** Szálláscsomag listaár - A Termék adott szálláshely listaáraiból összeállított bruttó piaci ára.
 • Nap/éjszaka - A szállás, ill. utazás elkezdésétől a befejezéséig eltelt napok száma, illetve eltöltött éjszaka. (a napok száma nem x db nap x 24 órát jelent)

A vásárlás menete

A Webáruházban történő rendeléssel minden Vásárló kijelenti, hogy elfogadja jelen ÁSZF- ben foglalt rendelkezéseket, tisztában van a rendelés menetével!

A Termék és a vásárlási mennyiség kiválasztása

A termék kiválasztásához és megrendeléséhez nincs szükség regisztrációra. A Termék kiválasztása a főoldalon a termék ablak teljes felületére való kattintással történik meg. Ezután a „MEGVESZEM” gombbal folytathatja a vásárlást. A „MEGVESZEM” gombra kattintva a Vásárló átirányításra kerül a szallasguru.hu (szintén az Üzemeltető tulajdonában lévő) foglalási rendszere által kezelt vásárlási adatlap 1. lépéséhez, ahol a vásárolni kívánt mennyiséget lehet növelni, vagy csökkenteni, illetve a Vásárló ezen a felületen tud extra szolgáltatásokat is hozzáadni az adott tételhez, amennyiben rendelkezésre áll az adott Termék vonatkozásában.

Személyes és számlázási adatok, valamint a fizetési módok megadása

A 2. lépésben történik meg a vásárláshoz nélkülözhetetlen adatok megadása (a személyes adatok megadása kötelező), valamint az utalvány fizetési módjának kiválasztása a rendelkezésre álló lehetőségek közül.

Az utalványok teljes összegű előre fizetéssel vásárolhatók meg a megrendelési űrlap elküldését követő 5 munkanapon belül, a megrendelési űrlapon kiválasztott fizetőeszközzel.

Lehetséges fizetési módok (amennyiben ezek kiválasztásának lehetősége az adott ajánlat megrendelési űrlapján biztosított):

 • banki átutalással
 • SZÉP kártyával
 • Bankkártyával (online)

A Fizetési mód kiválasztását követően a megrendelés elküldéséhez a Vásárlónak el kell fogadnia (jelölőnégyzet kipipálásával) lemondási feltételeket, felhasználási feltételeket(ÁSZF), adatvédelmi nyilatkozatot. Ha a Vásárló minden szükséges adatot megadott, úgy még ezen a felületen lehetősége van a megrendelés részleteit ellenőriznie. Ha mindent rendben talált, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva elküldi megrendelését és az befejezettnek tekinthető.

A rendelés végleges elküldése tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A megrendelésről a Vásárló a megadott email címére kap részletes tájékoztatást a vásárlásról és további teendőkről.

A Vásárló által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését az Üzemeltető késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által megadott adatokat, Partner adatait, utaláshoz szükséges adatokat, megrendelés adatait (utalványneve, tartalma, darabszám, ára, fizetendő végösszeg, lemondási és felhasználási feltételeket, felhasználási időszak kizártságát), élményutalvány részletei (pl. ellátás típusa).

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség (vásárlási kötelezettsége) alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg az Üzemeltetőtől az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail az Üzemeltető részéről egy automatikus rendszerüzenet, hogy a megrendelés sikeresen rendszerébe megérkezett és a Partner részére továbbítja.

A jelen ÁSZF alapján megrendelt Termékre vonatkozó szerződés akkor jön létre a Partner és a Vásárló között és akkor tekinthető véglegesnek, ha a Vásárló az utalvány értékét a választott fizetési mód igénybevételével kiegyenlítette a visszaigazoló emailben megadott utalási adatok, esetleg bankkártya vagy szép kártya felhasználásával a Partner részére.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. Az Üzemeltető a megrendelést csak akkor tudja elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a Vásárló az adatokat tartalmazó mezőket maradéktalanul kitölti. Amennyiben valamelyik mező hibás vagy nem elégséges, erről az oldalon tájékoztatást kap a Vásárló.

A hibásan, hamisan megadott adatokból eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

Termékek ára

A Webáruházban megjelenített Termék (szállás ajánlatok) vételára az általános forgalmi adót (bruttóban) van feltüntetve.

Az ajánlatok ára magyar forintban (Ft) és esetenként euróban (EUR) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján az utalványért (Termékért) fizetendő teljes költséget tartalmazza. Kivételt képeznek ez alól azon költségek, melyet a helyszínen köteles megfizetni a Vásárló a Termék igénybevétele során. (pl. fogyasztás költsége, idegenforgalmi adó).

Üzemeltető nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben az Üzemeltető nem köteles a terméket a Webáruházban hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén az Üzemeltető, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron vagy sem.

Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Üzemeltető részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen. Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rendelési adatok elírása stb. (pl. számlázási cím).

Ha Vásárló megrendelését már elküldte az Üzemeltető részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell az Üzemeltető felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Elállási jog

A vásárló a 45/2014. (II. 26.) a távollévők között kötött szerződésekről szóló Kormányrendelet 20. paragrafusa alapján a szerződéskötéstől számított 14 azaz tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. Szerződéskötésnek az oldalunk vásárlási feltételek elfogadása után a rendelésről szóló írásbeli (e-mail) visszaigazolás megküldése számít.

A szolgáltatás természetéből kiindulva az elállást csak az utazás megkezdése előtt (vagyis amikor még a Vásárló nem kezdte el igénybe venni a szolgáltatást) lehetséges gyakorolni.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, a Partner (tekintettel arra, hogy a fizetést közvetlenül a Partner felé teljesíti a Vásárló) haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A Partner a visszatérítést követően letiltja az elállási joggal érintett szállásajánlat felhasználhatóságát az adott Vásárló vonatkozásában.

A Termék jellegéből adódóan (utalvány, mely elektronikus úton kerül a Vásárló rendelkezésére bocsátásra) vissza nem szolgáltatható, vissza nem küldhető Termék, így a Vásárló viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban többletköltség nem terheli.

A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot, ha az utalványban foglalt szolgáltatás igénybevételét az elállási határidő előtt megkezdte.

SZAVATOSSÁG, GARANCIA

Az Üzemeltető a Termékeket a szálláshelyekkel kötött megbízási szerződés alapján kínálja értékesítésre a Vásárlók számára.

Az Üzemeltető kijelenti, hogy a megbízási szerződés megkötésekor meggyőződött arról, hogy az adott szálláshely rendelkezik a szükséges engedélyekkel a Termék szolgáltatásához.

A Partnerekkel (szálláshelyekkel) kötött megbízási szerződés részét képezi a Termékekre vonatkozó beválthatósági garancia, melynek lényege, hogy az eladott csomagajánlatokat (utalványokat) az adott Partner köteles beváltani a csomagajánlatban meghatározott feltételek alapján, ellenkező esetben a vásárlás összegéig köteles Vásárlónak okozott kárt megtéríteni.

Vásárló tudomással bír arról, hogy az adott jogügylet a Vásárló és a Partner között jön létre közvetlenül, mivel az Üzemeltető csak közvetítőként jár el, és mint megbízott csak az ügy gondos ellátása a feladata. Abban a nem várt esetben, ha bármely oknál fogva a Partner nem teljesítené az értékesített csomagban vállalt kötelezettségét, azért az anyagi felelősség a Partnert terheli a Vásárlóval szemben. Ebből eredően, ha a Vásárlónak a megvásárolt csomaggal, utalvánnyal, annak beváltásával stb. felmerült bármilyen szavatossági jogi igénye merül fel, gyakorolni kívánja elállási jogát vagy egyéb a szolgáltatáshoz kapcsolódó bármely jogainak gyakorlására vonatkozó igénye merül fel, a Vásárló közvetlenül a Partnerrel szemben tudja jogai érvényesíteni.

A Webáruház felületén keresztül nyújtott Szolgáltatással összefüggő bármely jogát a Vásárló pedig az Üzemeltetővel szemben érvényesítheti.

Jogérvényesítési lehetőségek

Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a Kapcsolat menüpontban vagy a bevezetőrendelkezések között megtalálható elérhetőségeken terjesztheti elő. Amennyiben a Vásárlónak a Partner által nyújtott szolgáltatás minőségével, pénzügyi teljesítéssel stb. merül fel problémája (6. pont) közvetlenül a Partnerhez kell fordulnia.

Az Üzemeltető a Szolgáltatásával összefüggő szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül azonnal orvosolja. Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az Üzemeltető a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

Üzemeltető a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Üzemeltető a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Minden egyéb esetben az Üzemeltető az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Üzemeltető a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja.

A panasz elutasítása esetén az Üzemeltető az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

Ha a Vásárló a Partnerrel, az általa nyújtott szolgáltatás minőségével stb. összefüggő panaszát az Üzemeltető a kivizsgálása érdekében továbbítja a panaszban megjelölt Partner részére, az Üzemeltető az ilyen jellegű panaszok kivizsgálására nem jogosult és érdemben megválaszolni nem tudja.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
Amennyiben a Vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, 2017. január 1-től panaszával elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Területi hatóságok listája: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/teruleti

b) Vitarendezési eljárás az Európai Unió online vitarendezési platformján keresztül: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU
Online adásvételi szerződéssel összefüggő fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, akár határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a fenti linken keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján. Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

c) Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek Amennyiben Üzemeltető a Vásárló panaszát (Szolgáltatásra vonatkozó) elutasítja, úgy a Vásárló jogosult a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Vásárló az Üzemeltetővel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását az Üzemeltető és a Vásárló között. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani.

Üzemeltető székhelye szerint illetékes Testület a B-A-Z. Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület:

 • Cím: Miskolc, Szentpáli u. 1.
 • Postacím: 3501 Miskolc, Pf. 376.
 • E-mail: bekeltetes@bokik.hu
 • Telefonszámok: 06 46/501-091 - új kérelem benyújtása; 46/501-871 - folyamatban lévő ügyek
 • Web: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Az Üzemeltetőt a békéltető testi eljárás során együttműködési kötelezettség terheli. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

d) Bírósági eljárás kezdeményezése.
Vásárló jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. rendelkezései szerint.

JOGNYILATKOZAT

A Szolgáltatással kapcsolatban megjelenő anyagok, adatok az Üzemeltető tulajdonát képezik, adatbázisának részei, ezért a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. trv. 1. § (2) c) pontja, 58. § – 59.§, 60/A. §, 61.§-62.§, 84/A. § szakaszai alapján törvényi védelem alá tartoznak. Ezen anyagok más internetes oldalakon, illetve számítógépes hálózati rendszerekben való bármilyen célú felhasználása szintén a szerzői jogi törvénybe ütközik. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. A Webáruház felületén megjelenő anyagokat az Üzemeltető engedélye nélkül tilos átdolgozni, bármilyen eljárással többszörözni, terjeszteni, illetve egyéb módon a nyilvánosság felé közvetíteni. Az adatbázis, a számítógépprogram, az adatok másolása és felhasználása csak és kizárólag az Üzemeltetővel felhasználói szerződés alapján lehetséges.

Az Üzemeltető a Vásárlók adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján bizalmasan kezeli, beleegyezése nélkül harmadik személynek nem adja ki.

A Vásárló elfogadja, hogy a számlázással kapcsolatos adatait a Termék megvásárlása után az Üzemeltető a vele kapcsolatban álló szálláshely számára a számlázás lebonyolításának céljára átadja.

Az Üzemeltető fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.nemaradjle.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, az Üzemeltető által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely az Üzemeltető adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre az Üzemeltető külön engedélyt ad. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos az Üzemeltető által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Üzemeltető adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jogosulatlan felhasználás esetén az Üzemeltető minden esetben él a büntető és polgári jogvédelem eszközeivel, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény által szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást kezdeményez.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Üzemeltető bármikor jogosult az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a Webáruház felületén tájékoztatja a Vásárlókat. A módosítást követően – tiltakozás esetét kivéve - a Szolgáltatás használata az ÁSZF módosításának elfogadását jelenti. Az EKT 4.§-a által előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldaláról elérhető Kapcsolat menüpont tartalmazza.

Az Üzemeltető és a Vásárló között a jelen ÁSZF alapján létrejött jogviszony megszűnik az alábbi esetekben:

 • ha az Üzememeltető a Vásárlót véglegesen kitiltja a Szolgáltatásból, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;
 • A Vásárló halálával;
 • ha a Vásárló kéri törlését a rendszerből,
 • A Szolgáltatás megszűnésével.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018.05.20.
Jelen dokumentum letölthető változata